Platební metody

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád poskytuje informace zákazníkovi (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží zakoupeného u společnosti ZNAČKOVÉOBLEČENÍ4U.CZ (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.znackoveobleceni4u.cz.

 

I. Podmínky reklamace

 

Povinnosti Kupujícího:

 

Kupující je povinen dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

 

Postup při reklamaci:

 

1. O reklamaci Nás Informujte telefonicky nebo e-mailem :

 

Tel: +420773837983

E-mail: reklamace@znackovezbozi4u.cz

 

2. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na Naši adresu:

 

 

ZNACKOVEOBLECENI4U.CZ

LOUČKY 2256

OSTRAVA-PORUBA

708 00

 

3. Přiložte tyto dokumenty:

 

-Dopis s uvedením důvodu reklamace.

-Kopii daňového dokladu

 

Povinnosti Prodávajícího:

 

Vyřízení reklamace včetně všech vad a to bez zbytečného odkladu. Ze zákona však nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodli jinak.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

 

2. Výrobek musí být ošetřován dle pracích symbolů uvedených na štítcích zboží a dle přiloženého návodu.

 

3. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v bodu 2.

 

 

  

II. Délka záruky

 

Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným na záručním listě popř. faktuře produktu. Při případné reklamaci je nutné zaslat na Naši adresu prodejní doklad, který Vám slouží jako záruční list (pokud tento nebyl dodán.) Reklamace Našeho zboží vyřizuje zásadně Naše firma.

 

 

III. Záruční podmínky

 

Všeobecná ustanovení:

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy Kupující přebírá zboží od dopravce. Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího (nejpozději do 48 hodin), který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

 

Storno objednávky

 

 

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od zakoupení zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek, aby Vám bylo stornování kupní smlouvy uznáno.

 

1.O reklamaci Nás Informujte telefonicky nebo e-mailem :

 

Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR

Číslo objednávky: XXXXXXXXXX

Požaduji tímto vrácení uhrazené částky za zboží na číslo účtu: XXXXXXXX.

 

Datum a podpis

 

 

2. Zboží zašlete doporučeně na Naši adresu:

 

ZNAČKOVÉOBLEČENÍ4U.CZ

LOUČKY 2256

OSTRAVA-PORUBA

708 00

 

 

Zásilku doporučujeme pojistit. Poštovné k Vám je ZDARMA , dotováno Naší společností, vrácení zboží si však Kupující hradí sám. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy Vám nebudou vráceny. Zboží, které budete odesílat v rámci odstoupení od smlouvy na Naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní  a s originálním dokladem o koupi. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám peníze za zboží zašleme převodem na Vámi uvedený účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na Vaše náklady zpět.

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 1.května 2011 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Ochrana osobních údajů


Značkové oblečení

Jaká je Vaše oblíbená značka oblečení ?
Hugo Boss
36.3%
Guess
11.4%
Armani Jeans
27.4%
Replay
9.7%
Ralph Lauren
15.1%
Počet hlasujících: 667
 

Pánská mikina Emporio Armani EA7 Ventus7

-75%  3 290 Kč   
822,50 Kč
Skladem Doprava zdarma

Dámské boty Armani Jeans

-65%  3 890 Kč   
1 361,50 Kč
Skladem Doprava zdarma

Pánské tepláky Emporio Armani EA7

-55%  2 690 Kč   
1 210,50 Kč
Skladem Doprava zdarma

Unisex batoh Armani Jeans

-60%  3 590 Kč   
1 436 Kč
Skladem Doprava zdarma

Pánská mikina Hugo Boss green

-60%  3 990 Kč   
1 596 Kč
Skladem Doprava zdarma